Stockholm – Memorias

Denna sida beskriver logens historia och tidigare evenemang.

2019-12-21-Soppdag

Grupp foto Tkmc soppdag

Templar Knights MC-Stockholm Lodge som samverkar med Nollpunkten och Stockholms Brukarförening där vi delade ut till utsatta människor varm soppa, smörgås och kläder.

Vårt motto är att “Alla kan ställa upp en gång i månaden för utsatta medmänniskor”.

2018