Vår ridderliga kod

tkmcKneelingTemplarRight
  • Jag skall försvara Templar Knights och rikets lagar.
  • Jag skall patriotiskt älska och skydda mitt land.
  • Jag skall noggrant följa mina medborgerliga plikter.
  • Jag skall inte vara undfallande för motgångar eller utmaningar.
  • Jag skall oupphörligen stå upp emot ondska och svek.
  • Jag skall överallt och alltid vara en förkämpe för rättvisa och det goda.
  • Jag skall respektera och försvara de svaga, sjuka och behövande.
  • Jag skall ge allmosor och stöd.
  • Jag skall förbli trogen min ed.