Summor för välgörenhet

262239 kilometer 284198 kronor

Dessa är de sammanlagda summorna från våra svenska logers välgörenhetsarbete, ackumulerat sedan den första svenska logens formella grundande.

Lösenordsskyddad registrering

Kommande evenemang

Kommande evenemang

Om Templar Knights MC

Templar Knights MC grundades på idén om ömsesidig tillit och kamratskap med välgörenhet som klubbens första och starkaste ledord.
Vi organiserar aktiviteter för välgörenhet, hedrar de länder vi lever i, stöder försvarsmaktens fredsbevarande insatser i krishärjade områden och alla soldater som kämpat där för fred, samt försvarar med stolthet samhället och medborgarnas välbefinnande.

Tempelriddarna var en orden som grundades på 1100-talet och som var omtalade för sin kämparvilja och mod i strid.
Tempelriddarnas ursprungliga ledare Hugues de Payen och Godfrey de St Omer önskade att få grunda orden för att skydda pilgrimerna i det heliga landet. Kung Baldwin II godkände deras begäran och gav dem moskén al-Aqsam på Tempelberget, vilken korsfararna kallade Salomons Tempel. Därav namnet The Order of Poor Knights of the Temple of Salomon, det som kort kallas Knights Templar (Tempelriddarna).

Templar Knights MC går i sina historiska Bröders fotspår genom att idag hjälpa utsatta och svaga i samhället, så som Tempelriddarna skyddade pilgrimerna. 
Vi arrangerar motorcykelturer med insamlingar för välgörenhet.

Templar Knights MC består av och välkomnar människor från alla samhällsskikt, med hög moral och etik och som vill förbättra vårt samhälle.

  • Templar Knights MC är inte en 1 % klubb.
  • Templar Knights MC är inte knutna till frimurarna eller någon annan ordens loge.
  • Templar Knights MC är en politiskt och religiöst obunden organisation.