Riddarens krav

Våra medlemmar och de som supportrar Templar Knights Motorcycle Club’s värderingar som klubben står för, har vi krav på att:

Rekrytering och värvande av medlemmar ska göras utan hänsyn till ras, tro, hudfärg, religion, kön, nationellt ursprung, ålder, civilstånd, fysisk funktionsnedsättning, veteranstatus, politisk tillhörighet eller etniska arv.

Medlemskap kräver en underskriven ansökan där följande kvalifikationer uppfylls:

 • Giltigt körkort
 • Motorcykel ska vara registrerad och laglig att framföra i trafik
 • Motorcykel ska vara försäkrad
 • Motorcykel ska vara över 500cc och av godkänd modell
 • Medlem ska godkänna och samtycka till klubbens regler och skyldigheter
 • Medlem skall följa logens regler och vara aktiv vid evenemang, uppgifter och träffar med den lokala logen.

Diskvalifikation – Sökande, Provmedlem eller Fullvärdig medlem får ej:

 • Vara under någon utredning för någon brottsöverträdelse.
 • Vara dömd för våldsbrott.
 • Vara under villkorlig frigivning eller skyddstillsyn.
 • Ha samröre med terrorism.
 • Fått avsked från militär tjänstgöring.
 • Ha eller ha haft samröre med organisation som på något sätt strider mot TKMC:s värderingar

Kvalifikationer och diskvalifikation kan variera från land till land. Kontakta fullvärdig medlem för mer information.

in_hoc_signo