Stockholm

Templar Knights Motorcycle Club, Stockholm Lodge

2023

Ride For Ukraine

För andra året så anordnar vi Ride For Ukraine. I år så samlar vi in pengarna till läkare utan gränser som sliter dag och natt för att rädda liv.

2022

Tack brev från Ukrainas ambassad

2022

Ride For Ukraine

Ace Performance och Parts Stops Swap meet på Överby Ladugård.

2022

Templar Knights Motorcycle Club – Stockholm Lodges insamling till förmån för Ukrainska flyktingar

TKMC – Stockholm Lodge samlar in pengar till Sverige för UNHCR och ditt bidrag gör stor skillnad, oavsett hur mycket eller lite du skänker. All hjälp räknas. Tack för ditt stöd.

Skänk din gåva här.

Vi har inkluderat information om Sverige för UNHCR nedan. När en flyktingkris inträffar är FN:s flyktingorgan UNHCR på plats och kan ge nödhjälp till 500 000 människor inom 72 timmar.Vi ger världens mest utsatta människor nödhjälp, skydd och framtidshopp. UNHCR finns på plats och hjälper människor på flykt i 138 länder världen över. Sverige för UNHCR är UNHCR:s samarbetspartner i Sverige.Facebook betalar alla administrationsavgifter åt dig så att 100 % av din gåva går direkt till den ideella organisationen.

2020

Vi har påbörjat ett samarbete med en frivillig organisation som heter Gatans Vänner som arrangerar Mötesplats-Soppkök vid Medborgarplatsen . Personerna som kommer lever i hemlöshet eller har ett tillfälligt boende, många lever med missbruk.

Gatans Vänner har allas lika värde och respekt för den enskilde som motto. Därför tolererar vi inga former av diskriminering, rasism eller kränkande särbehandling. Gatans Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden förening.

https://gatansvanner.se

Facebook

Under året 2020 så kommer vi att stödja Hjärtebarnsfonden genom att pärla hjärtebarnsarmband samt insamling av pengar.

Hjärtebarnsfonden


Under året 2020 så kommer vi också att samverka med Stockholms Brukarförening och Nollpunkten med att en dag i månaden ge hemlösa och socialt utsatta människor kläder, hygienartiklar etc. Samtidigt serverar vi en varm soppa med smörgås. Detta sker i Brukarföreningens lokaler på Livdjursgatan 5A i Johanneshov mellan 10:00 – 14:00 (alltid lördagar)

  • 25 januari
  • 22 februari
  • 21 mars
  • 25 april

Vårt motto är att “Alla kan ställa upp en gång i månaden för utsatta medmänniskor”.

Vi tar tacksamt bidrag och kläder för säsongen kontakta oss här så ordnar vi med upphämtning.

Stockholms Brukarförening arbetar med rättigheter, harm reduction & empowerment av och för människor som använder narkotika.