Stockholm

Templar Knights Motorcycle Club, Stockholm Lodge

2020

Under året 2020 så kommer vi att stödja Hjärtebarnsfonden genom att pärla hjärtebarnsarmband samt insamling av pengar.

Hjärtebarnsfonden


Under året 2020 så kommer vi också att samverka med Stockholms Brukarförening och Nollpunkten med att en dag i månaden ge hemlösa och socialt utsatta människor kläder, hygienartiklar etc. Samtidigt serverar vi en varm soppa med smörgås. Detta sker i Brukarföreningens lokaler på Livdjursgatan 5A i Johanneshov mellan 10:00 – 14:00 (alltid lördagar)

  • 25 januari
  • 22 februari
  • 21 mars
  • 25 april

Vårt motto är att “Alla kan ställa upp en gång i månaden för utsatta medmänniskor”.

Vi tar tacksamt bidrag och kläder för säsongen kontakta oss här så ordnar vi med upphämtning.

Stockholms Brukarförening arbetar med rättigheter, harm reduction & empowerment av och för människor som använder narkotika.

Nollpunkten är den brygga mellan avgiftning och behandling som ibland behövs för den som hamnat “mitt emellan”. De fångar upp och motiverar personer i missbruk mot ett liv i nykterhet.