Stockholm – Charity

Vi har i Stockholm Lodge varje år ett huvudspår där vi under det året fokuserar vårt arbete på, för och tillsammans med en specifik organisation eller förening. Det kan då vara att vi på olika sätt samlar in pengar genom att t ex ha en startavgift vid ett Charity Run, och att vi har någon form av försäljning. Detta arbete kan vi även kombinera med att vi informerar om en förenings verksamhet och vara behjälplig med att sprida det för organisationen specifika budskap, genom egna evenemang eller att vi deltar i deras.

2024

Fortsatt stöd till Ukraina

2022

Ride For Ukraine

Ace Performance och Parts Stops Swap meet på Överby Ladugård.

2020

Vår huvudsakliga förmånstagare är under året 2020

Hjärtebarnsfonden