• Templar Knights MC är inte en 1 % klubb.
  • Templar Knights MC är inte knutna till frimurarna eller någon annan ordens loge.
  • Templar Knights MC är en politisk och religiös obunden organisation.