Hem

Välkommen till

Titel TKMC - SWL_Gray

TKMC_SWL_TCPR_2019_JPG

Homepage

En klubb för hojåkare med hjärtat på rätta stället och som värdesätter kamratskap, välgörenhet och trafiksäkerhet.

TKMC Homepage

Vi är en SMC-ansluten klubb.

Vi är en politisk och religiös obunden organisation.

Vi är INTE en 1 % klubb.

Vi är INTE knutna till frimurarna eller någon annan ordens lodge.

För medlemskap eller mer information, vänligen kontakta oss så berättar vi mer….eller 2B1ASK1.

 

För mer information om TKMC i Sverige:
Templar Knights MC Sweden

 + Keep the Faith +