Sweden West – Charity

Templars Charity Poker Run 2021
inbringade 8 100.- till
Barndiabetesfonden


Vi i Sweden West Lodge vill tacka
Sponsorer, deltagare och alla som hjälpte till.

Templars Charity Poker Run 2020
inbringade 12 550.- till
Barndiabetesfonden


Vi i Sweden West Lodge vill tacka
Sponsorer, deltagare och alla som hjälpte till.

Templars Charity Poker Run 2019
inbringade 4 160.- till
Barndiabetesfonden


Vi i Sweden West Lodge vill tacka
Sponsorer, deltagare och alla som hjälpte till.