Vår välgörenhet

Templar Knights Motorcycle Club grundades på idén om ömsesidig tillit och kamratskap med välgörenhet som klubbens första och starkaste ledord.
Vi deltar i andras välgörenhetsaktiviteter och framförallt organiserar och arrangerar vi motorcykelturer och på andra sätt insamlingar till förmån för de svaga och behövande och stöder med stolthet vårt samhälle och våra medborgares välbefinnande.

Vi har i Jamtland Lodge varje år ett huvudspår där vi under det året fokuserar vårt arbete på, för och tillsammans med en specifik organisation eller förening. Det kan då vara att vi på olika sätt samlar in pengar genom att t ex ha en startavgift vid ett Charity Run, att vi har någon form av försäljning eller att vi helt enkelt skramlar med insamlingsbössor. Detta arbete kan vi även kombinera med att vi informerar om en förenings verksamhet och vara behjälplig med att sprida det för organisationen specifika budskap, genom egna evenemang eller att vi deltar i deras.

2017

Neuroförbundet Jämtland-Härjedalen

Då flera av våra bröder på mer eller mindre direkta sätt har erfarenheter från den neurologiska sjukdomen MS (Multipel Skleros), så var det inte svårt att enas kring det fokus för välgörenhet, som skall gälla under 2017.

Templar Knights MC kommer under året informera kring och samla pengar till forskning kring de många neurologiska sjukdomar som finns, med ett förhöjt fokus kring sjukdomen MS.
Läs mer om dessa sjukdomar på neuroförbundets hemsida. Här->

Mer info om samarbetet presenteras löpande under fliken “Kommande aktiviteter”.

2016

Fjärilen

Fjärilen

2016 var året i samarbete med Fjärilen.
Fjärilen är en gruppverksamhet för de som lever eller har levt i en familj där psykisk ohälsa hör till vardagen, eller där någon är beroende av alkohol och/eller andra droger.

Totalt samlades 40’038 SEK in under 2016!

Vi emottar tacksamt donationer som oavkortatat går till utsatta barn och ungdomar i närkommunerna genom organisationen Fjärilen.
Det går fortsatt bra att swisha valfritt belopp till 123 219 36 96.
Stort tack för ditt stöd!

2015

Jämtgubben – Patientföreningen för prostatacancer i Jämtlands län
Jämtgubben
2015 års insamling gav Jämtgubben 13’500 SEK

Checköverlämning på Gamla Teatern

Checköverlämning på Gamla Teatern

2014

Stroke Länsföreningen Jämtland/Härjedalen
Stroke
2014 års insamling gav Strokeföreningen 10’000 SEK

Checköverlämning

Checköverlämning

För mer info om Templar Knights MC se:
Templar Knights Motorcycle Club Sweden